Predstavljanje grafičke mape Hamo Čavrk / Carta Incognita
Edicija ARGOLA mapa 19.
i otvorenje izložbe
u četvrtak, 13. veljače 2020. u 12 sati
Kabinet grafike Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Strossmayerov trg 12, Zagreb

Na predstavljanju će govoriti:
upraviteljica Kabineta grafike Vesna Kedmenec Križić
Ružica Pepelko, viša kustosica
Umjetnik Hamo Čavrk, mag. art.


Grafičke otiske edicije Argola odlikuju majstorstvo u postupku preslojavanja matrica, živa materičnost transparentnih planova te fina koloristička tonska i rasterna gradacija snažnog prostornog dojma. Ono što ih, osim formata i idiomske potke, čini posebnima u odnosu na akvatinte velikog formata jest svojevrsna redukcija oblikovnih formi, koje u svojem sižejnom stegnuću dobivaju aproprijacijski predznak.

U interpretativnoj zoni naslovne teme ciklusa zadržavaju pulsirajući vitalizam transverzalnih trasa, (re)konstruirani preplet meridijana i paralela, geografskih dužina i širina, navigacijskih koordinata kreirane kartografije nebeskih sfera. Stvorena je tako aluzivna projektna slika mentalne mape grafičareva svemira u kojem se nemjerljivim brzinama kreću kozmičke zrake i svemirska prašina, a koloristička skala biva podešena za eteričnu simulaciju galaktičke atmosfere. Dugogodišnje pasionirano bavljenje dubokim tiskom, vidljivo u akvatintnim ostvarenjima grafičke mape, rezultiralo je otiscima koji na grafičkoj matrici zadržavaju metjerske postupke idiomskog linijskog kôda Carte incognite.

Izvjesno je kako je grafička ploča za njega prostor oslobađanja kreativne energije, topos posvajanja imaginativnih zamisli i polje utisnuća artističkog identiteta. Stoga, ako je grafička matrica Čavrkova tabula rasa, onda je grafički list uistinu karta nepoznatog, odnosno komadić osobnog svemira, iluzionirana karta nedokučivih nebeskih prostranstava. Carta incognita grafički je projekt čija se prostorna neomeđenost i vremenska neograničenost sagledava u otvorenosti svojih prosedejnih permutacija. Podrazumijeva posvećenost jednoj ideji, konceptu, intrigira svojom protežnošću dužom od desetljeća te imponira mogućnostima metjerskih sintaksi. Grafike za mapu lajtmotivi su autorovih velikih grafičkih kompozicija, koji i u svojem intimnom formatu imaju snagu i jačinu zrelog metjerstva i stvaralačkog vitalizma.

Ružica Pepelko

Izložba je otvorena do 13. ožujka radnim danom od 10 – 16 sati
 

 
Copyright(c) 2007 - HAZU, Kabinet grafike
Sva prava pridržava