8. hrvatski trijenale grafike
/u organizaciji Kabineta grafike/
Gliptoteka HAZU, Medvedgradska 2
29. studenog – 29. prosinca

Otvoreno: utorak - petak od 11 do 19 sati
subota od 10 do 14 sati,
ponedjeljak i blagdan zatvoreno

Kabinet grafike Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti organizira 8. hrvatski trijenale grafike u prostoru Gliptoteke Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Ova velika nacionalna i reprezentativna izložba predstavlja ponajbolja recentna ostvarenja na polju grafičke umjetnosti. Djela nastala u trogodišnjem intervalu daju uvid u stanje i raznolikost grafičke scene otkrivajući nove umjetničke senzibilitete i likovne preokupacije. Ovogodišnji Trijenale zamišljen je kao kompleksna izložba koja predstavlja ukupno 68 autora različitih generacija i poetika okupljenih oko nekoliko dionica. Prva dionica posvećena je radovima umjetnika koje Kabinet grafike poziva na smotru, a radi se o renomiranim autorima nagrađenim na prošlim trijenalima kao i onima čiji je rad po svojoj vrsnosti i kvaliteti bio posebno važan u posljednje tri godine u umjetničkoj grafici. Drugu dionicu već tradicionalno čine grafike autora odabranih na javnom natječaju. Treću dionicu ovogodišnjeg Trijenala čine radovi četrnaest umjetnika mlađe i srednje generacije – objedinjeni pod nazivom Izmaknuta stvarnost – čija umjetnička praksa istražuje i propituje odnos između „poznate/prepoznatljive“ realnosti i artističke percepcije alternativne stvarnosti. Na otvorenju Trijenala dodijelit će se Premija Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te jednakovrijedne otkupne nagrade.

Središnju trijenalu manifestaciju, u Kabinetu grafike prati samostalna izložba Ivane Franke, dobitnice Premije Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na 7. hrvatskom trijenalu grafike (2016.). Izložba Ekstra dimenzije / Jeste li unutra ili vani? donosi Ivanina najnovija grafička ostvarenja u čijem je središtu daljnje istraživanje percepcije i granica opažajnih procesa.

Pronašavši nova značenja, načine prezentacije i očitovanja transsubjektivne prirode, umjetnici su svojim kreativnim djelovanjem na ovogodišnjem Trijenalu pokazali snagu grafičkog izraza, iznova potvrđujući aktualnost medija u suvremenoj umjetničkoj produkciji.

Vesna Kedmenec Križić


NAGRADEPredstavljanje grafičke mape Ivana Franke / Ekstra dimenzije / Jeste li unutra ili vani?
Edicija ARGOLA mapa 18.
u četvrtak, 14. studenoga 2019. u 19 sati
Kabinet grafike Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Strossmayerov trg 12, Zagreb

Na predstavljanju će govoriti:
upraviteljica Kabineta grafike Vesna Kedmenec Križić
dr. sc. Ivana Mance

"Čak i kada radi u tradicionalnome mediju grafike, točnije, kada su joj medijska sredstva ograničena na papir i linijske znakove, crtu i točku, Ivana Franke dosljedno se bavi temama koje su njezina stalna umjetnička preokupacija. Smišljajući i pažljivo projektirajući mahom tehnički složene ambijente, Franke stvara „situacije“ koje se obraćaju vizualnom i prostornom opažaju, a zapravo propituju njihovu gnoseološku moć. Radi se o temeljnim, bolje reći klasičnim filozofskim pitanjima o odnosu pričina i zbilje, naizgled prevladanim dvojbama o tome skriva li privid istinsku stvarnost ili je pak iskrivljeno odražava i kroz taj odraz na nju ipak upućuje, možda nas čak i od nje čuva... (...)

Iscrtani likovi temelje se na matematičkim veličinama i geometrijskim zakonima, točnije, interpretacija su tzv. Petrijevih poligona – ortogonalnih projekcija pravilnih poliedarskih oblika, koji laičkome oku izgledaju poput filigranskih uzoraka ili čipke, dok će ono zadubljenije prepoznati načelno beskonačne mogućnosti dijeljenja kružnice, odnosno unakrsnog spajanja točaka u njezinoj ravnini. Kako bilo, lik koji nastaje u osnovi je svediv na broj te ukazuje na međuzavisnost kvalitete i kvantitete – ono što se doima ovakvom ili onakvom, zvjezdastom, čipkastom, mrežastom ili pak maslačku sličnom formom očitovanje je povećavanja i smanjivanja apstraktne jedinične vrijednosti, dakle pitanje je mjere. Koliko je, međutim, ta matematička mjera doista saglediva, oku razaznatljiva? Čak ako se nacrtanome i otisnutome ne pristupi sa znanjem o geometrijskom ishodištu oblika, geštaldički zakoni percepcije traže skriveni red, tj. navode na strukturirano sagledavanje. Taj proces, međutim, nije jednoznačan ni jednosmjeran – u naizgled statičnoj situaciji pogled otkriva uvijek više strukturnih načela, stalno iznova uspostavljajući i rastavljajući oblik, koji se u svojem idealnom, geometrijskom totalitetu može vidjeti tek kao dinamički, protejski, kaleidoskopski fenomen – čas konkavan, čas konveksan, čas zasnovan na superponiranju poligona, čas na plošnoj adiciji točaka... "

Iz predgovora Ivane Mance,Ivana Franke / Ekstra dimenzije / Jeste li unutra ili vani?
Premija Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Kabinet grafike HAZU, Strossmayerov trg 12
14. studenoga – 19. prosinca

Otvoreno svaki dan od 11 do 19 sati
subotom od 11 do 14 sati,
nedjeljom zatvoreno

Kao prethodnicu 8. hrvatskog trijenala grafike, Kabinet grafike Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, izložbom Ekstra dimenzije /Jeste li unutra ili vani?, predstavlja renomiranu suvremenu umjetnicu Ivanu Franke, dobitnicu Premije Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na 7. hrvatskom trijenalu grafike. U sklopu izložbe, uz najnovija grafička ostvarenja, promoviramo istoimenu grafičku mapu nastalu u ediciji Argola.

U središtu umjetnosti Ivane Franke istraživanje je percepcije i granica opažajnih procesa. Spoznajama iz optike, geometrije i neuroznanosti te primjenom suvremenih strategija u svojim radovima dokida znano poimanje predmeta provocirajući naše opažajne mogućnosti.

"I bez dodatnog informiranja i studioznog proučavanja, dakle na prvi pogled već je jasno da u pozadini ciklusa kojima se Ivane Franke predstavlja u Kabinetu grafike HAZU, a koji uključuju i grafičku mapu, stoji matematika, tj. matematičko znanje kao jedan od modusa istine svijeta i svemira. Ode li se korak dalje, moguće je laički doseći i neke od osnovnih postavki toga znanja, neophodnih za razumijevanje konceptualnog aspekta njezinih umjetničkih radova. Geometrijski likovi koje vidimo u osnovi su ili grafovi-projekcije ili pak presjeci višedimenzionalnih tijela, odnosno geometrijskih fenomena. Te geometrijske apstrakcije, međutim, nisu tijela u tradicionalnome euklidovskom smislu, dakle saglediva i spoznatljiva unutar tri dimenzije, već su posrijedi topološki entiteti koje zahtijevaju višedimenzionalnu realnost – ne samo fizikalnu četvrtu dimenziju vremena, nego načelno beskonačni broj dimenzija matematičkoga prostora. Paradigmatska pojava takve apstraktne geometrije je tzv. hiperkocka, čiji je najjednostavnija varijanta teserakt – četverodimenzionalni analogon kocke, koji bi se opet laički mogao opisati kao osam trodimenzionalnih kocaka od kojih svaka dodiruje preostalih šest preko svojih šest stranica. Takve, kao i druge, još složenije oblike hiperkocki u dvodimenzionalnom je prostoru moguće predočiti tek indirektno i parcijalno – moguće ih je sagledavati tek preko neke od njihovih trodimenzionalnih sjenki, odnosno preko nekog od karakterističnih presjeka njihova višedimenzionalnog totaliteta. Vizualne predodžbe takvih topologijskih entiteta, dakle, ne mogu biti apsolutne, nego samo više ili manje specifične. Služeći se kompjuterskim programiranjem, Ivana Franke dakle rabi ortogonalne projekcije, tzv. Petrijeve poligone, te perspektivne presjeke višedimenzionalnih, apstraktnih tijela, odnosno hiperkocke, kao matrice za vlastita grafička rješenja."

Iz predgovora Ivane Mance,


 

 
Copyright(c) 2007 - HAZU, Kabinet grafike
Sva prava pridržava