Virtualna izložba

Danteova Božanstvena komedija u crtežima Mirka Račkog / Iz fundusa Kabineta grafike HAZU

https://racki.kabinet-grafike.hazu.hr/
autorica izložbe: Ružica Pepelko, viša kustosica
Kabinet grafike HAZU, studeni 2021. - studeni 2022.

U godini obilježavanja 700. godišnjice smrti Dantea Alighierija Kabinet grafike priključio se nacionalnim i europskim muzeološko-književnim obilježavanjima te svečane obljetnice virtualnom izložbom i tiskanom publikacijom Danteova Božanstvena komedija u crtežima Mirka Račkog / Iz fundusa Kabineta grafike HAZU.

Druga serija ilustracija za Danteovu Božanstvenu komediju jedna je od najljepših crtačkih cjelina antologijske vrijednosti fundusa Zbirke 20. i 21. st. Kabineta grafike Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Stilske i morfološke značajke te homogene crtačke dionice impresivnog stvaralačkog opusa Mirka Račkog sintetiziraju širok repertoar snažnog simbolističkog repozitorija prepunog demonoloških i angeoloških vidova, alegoričnih, onostranih i fantastičnih narativa koji u konačnici otkrivaju Račkijevo istinsko poštovanje spram Danteove velepjesni, ali i oslobođenu ilustratorsku invenciju pri hrabrom otklonu u artističku interpretaciju danteološke metaforike. Trideset crteža druge serije ilustracija objavljeno je u drugom izdanju Kršnjavijeva prijevoda Pakla 1919. godine te trinaest u trećem 1937., dok crteži Čistilišta i Raja iz 1911. godine nikad nisu objavljeni. Radovi antologijske vrijednosti, kroz opširna kataloška pojašnjenja tematsko-literarnog konteksta (publicirana u tiskanom katalogu), ponovno osvjetljuju i valoriziraju artistički habitus Mirka Račkog i njegovu pionirsku ulogu provodnika europskih modernističkih strujanja u korpus hrvatske umjetnosti 20. stoljeća.

U sagledavanju cjelokupnog bogatog opusa u kojem su simbolizam danteološkog ciklusa i kasniji ideologizirani monumentalizam heroizirane narodne epike dva tematsko-stilska pola Račkijeva stvaralaštva podcrtavamo secesijsku auratičnost crtačkih rješenja s početka 20. stoljeća. U osam desetljeća dugom stvaralačkom vijeku ostavio je impozantan umjetnički opus koji a priori obilježava simbolistički realizam ukotvljen u secesijskom „interludiju“ između akademizma i historicizma te impresionizma i nadirućeg ekspresionizma hrvatske moderne. Rački, školovan u secesionističkim centrima Beču, Pragu i Münchenu, u prva dva desetljeća 20. stoljeća konceptualizirao je likovna strujanja simbolizma upisavši se svojim radovima u temelje hrvatske, a ilustracijama Divine commedije i u tekovine europske moderne umjetnosti.

Ružica Pepelko

Tiskani katalog s proširenim tekstualnim sadržajima dostupan u Kabinetu grafike HAZU, Hebrangova 1, Zagreb

Virtualna izložba
Giovanni Battista Piranesi i vedutistički odjeci / Iz fundusa Kabineta grafike HAZU
autorica izložbe: Ana Petković Basletić, viša kustosica

https://piranesi.kabinet-grafike.hazu.hr
 

 
Copyright(c) 2007 - HAZU, Kabinet grafike
Sva prava pridržava