KABINET GRAFIKE
Hrvatske akademije znanosti i umjetnostiAdresa
A. Hebranga 1, 10000 Zagreb
Tel.: 01/4895 390
E-mail: kabgraf@hazu.hr
URL: www.kabinet-grafike.hazu.hr
Vrsta muzeja: specijalizirani – umjetnički
Djelokrug: republički
Godina osnutka: 1916. / 1949.
Osnivač: JAZU, danas HAZU

Kabinet grafike u sastavu je Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
Zbog osjetljivosti građe na svjetlost, vlagu, promjenu temperature, mehanička oštećenja, Kabinet grafike nema stalni postav.Voditelj: Akademik Igor Fisković

Upraviteljica:

Vesna Kedmenec Križić Vesna Kedmenec Križić
muzejska savjetnica
vesnakk@hazu.hr
01 4895 153

Tajnica:

Tanja Lisec Tanja Lisec
viša muzejska tehničarka tali@hazu.hr
01 4895 151


Kustosi zbirki:

Ruzica Pepelko Ružica Pepelko
viša kustosica
pepelko@hazu.hr
01 4895 364
Ana Petković Basletić Ana Petković Basletić
viša kustosica
apetkovic@hazu.hr
01 4895 154


Preparatorska i tehnička služba:

Ivo Ćurić Ivo Ćurić
icuric@hazu.hr
01 4895 555

 
Copyright(c) 2007 - HAZU, Kabinet grafike
Sva prava pridržava