Martin Kolunić Rota i Natale Bonifacio
Kabinet grafike (27. 03. - 24. 04.)

3. hrvatski trijenale grafike
Dom hrvatskih likovnih umjetnika (20. 06 - 12. 07.)

Ante Kuduz - desetljeće grafike 1993. - 2003.
Kabinet grafike (03. 05. - 12. 07.)

Marko Spalatin - grafike 1979. - 2001.
Kabinet grafike (12. 06. - 12. 07.)

Leo Vukelić - Pizze
Studio Kabineta grafike (12. 06. - 12. 07.)

Edo Kovačević – dalmatinski pejzaži
Kabinet grafike (02. 10. – 20. 10.)

Ivan Lovrenčić - crteži / izbor iz donacije
Kabinet grafike (10. 12. 2003. - 10. 01. 2004.)

 
 
Copyright(c) 2007 - HAZU, Kabinet grafike
Sva prava pridržava